W średnim okresie wartość tworzymy realizując przyjętą Strategię, koncentrując się na przyjętych finansowych i niefinansowych Kluczowych Czynnikach Sukcesu, działając w oparciu o nasze przewagi konkurencyjne i modyfikując – jeśli to potrzebne nasze aktywa i łańcuch wartości.

W długim okresie wartość tworzymy wzmacniając fundamenty Zrównoważonego Rozwoju, przekształcając, rozwijając nasze Kapitały i odpowiednio modyfikując nasz model biznesowy i łańcuch wartości tak, by jak najefektywniej odpowiadać na potrzeby wszystkich naszych interesariuszy, jak i na trendy, uwarunkowania oraz wyzwania pojawiające się i przewidywane w naszym otoczeniu.

Jak Tworzymy wartość

Model Biznesowy KGHM Polska Miedź S.A.

Wskaźniki GRI:

Grupa Kapitałowa KGHM S.A.

Grupa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą i posiada geograficznie zdywersyfikowane portfolio projektów górniczych. Model biznesowy KGHM podzielony jest na siedem obszarów, poprzez które Grupa zapewnia pełny łańcuch tworzenia wartości - od eksploracji po sprzedaż gotowych produktów Pokazano to w szczegółach na poniższym rysunku:

Poszukiwanie
i rozpoznanie
Eksploatacja
Rekultywacja
Wzbogacanie
rudy
Hutnictwo
i rafinacja
Przetwórstwo
Sprzedaż

Model biznesowy KGHM

Zagospodarowanie złóż

Zagospodarowanie złóż

Poszukiwanie i rozpoznanie

Zagospodarowanie złóż

Eksploatacja

Zagospodarowanie złóż

Rekultywacja

Poszukiwanie i rozpoznanie
Eksploatacja
Rekultywacja

Model biznesowy KGHM

Przetwórstwo

Przetwórstwo

Wzbogacanie rudy

Przetwórstwo

Hutnictwo i rafinacja

Przetwórstwo

Przetwórstwo

Wzbogacanie rudy
Hutnictwo i rafinacja
Przetwórstwo

Model biznesowy KGHM

Sprzedaż

Spółki Grupy KGHM biorące udział w tworzeniu wartości:
KGHM Zanam S.A.
PeBeKa S.A.
"Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A.
Energetyka
Sp. z o.o.
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. - Grupa PGU
NITROERG S.A.
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
Mercus Logistyka Sp. z o.o.
KGHM
International Ltd.

Produkcja KGHM Polska Miedź S.A. jest w pełni zintegrowanym procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy technologicznej stanowi wsad (półprodukt) wykorzystywany w następnej fazie. Górnictwo KGHM Polska Miedź S.A. obejmuje trzy Oddziały wydobywcze: ZG Lubin, ZG Rudna, ZG Polkowice-Sieroszowice. W kolejnej fazie Oddział Zakłady Wzbogacania Rud przygotowuje koncentrat dla hut a Oddział Zakład Hydrotechniczny jest odpowiedzialny za składowanie i zagospodarowywanie odpadów powstałych w procesie wzbogacania rud miedzi. W ramach struktury organizacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. działają dwa oddziały hutnicze: HM Legnica i HM Głogów oraz walcownia HM Cedynia.

KGHM Polska Miedź S.A. dynamicznie rozbudowuje w ramach swojej działalności elementy związane z realizacją koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Rozwija więc w swym ciągu produkcyjnym kwestię recyklingu oraz jeszcze lepszego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych, jako tzw. wtórnych źródeł surowcowych.

Budowanie wartości w układzie pełnego łańcucha wymaga od Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. odpowiedniego sposobu organizacji i prowadzenia procesów zarządzania, skupionych w zasadach zarządzania, opartych dodatkowo na mocnych filarach etycznych.

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz