List prezesa

Szanowni Państwo,

Rok 2018 był dla KGHM Polska Miedź S.A. okresem wielu wyzwań, ale także wielu sukcesów. Uzyskaliśmy znakomite wyniki w obszarze wydobycia i produkcji miedzi, srebra oraz innych surowców. Wyraźnie poprawiliśmy nasze wyniki pod względem sprzedaży. Utrzymujemy pozycję jednego ze światowych liderów branży miedziowej. Dzięki rozsądnym inwestycjom stale się rozwijamy. Możemy też realizować naszą działalność pozaprzemysłową, wprowadzając w życie projekty ekologiczne czy inicjatywy społeczne, które mogą się przysłużyć lokalnym społecznościom.

Niezwykle pozytywnie przedstawiają się wyniki KGHM w 2018 roku w zakresie produkcji. Plan produkcji miedzi elektrolitycznej został przekroczony o 1,6 proc. W przypadku srebra przekroczenie planów produkcyjnych było jeszcze wyższe, bo wyniosło aż 2 proc. Sprzedaż produktów KGHM wzrosła zaś o 1,7 proc. Dzięki temu również przychody naszej Grupy Kapitałowej osiągnęły wyższy poziom, dokładnie o 0,8 proc., co dało nam łącznie 20,5 mld złotych.

Dzięki tym znakomitym rezultatom utrzymujemy pozycję globalnego lidera branży. KGHM to jeden z najważniejszych producentów miedzi i metali nieżelaznych na świecie. Eksport był i pozostaje dla nas głównym źródłem przychodu, a nasze towary wędrują do kilkudziesięciu krajów na kilku kontynentach, w tym do Azji, obu Ameryk i Australii. Największymi odbiorcami miedzi z KGHM pozostają Chiny i Niemcy, ale nasze produkty znajdują też wielu nabywców w takich krajach jak Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria, Francja, Korea Południowa, USA, czy Kanada.

Wieloletnia i owocna współpraca z naszymi partnerami zagranicznymi to dla nas powód do dumy. Tym bardziej cieszy nas, że w roku 2018 w wielu przypadkach udało nam się nawiązać lub zacieśnić istniejące więzi biznesowe. Przykładem takiego działania i zarazem jednym z największych sukcesów KGHM w ubiegłym roku jest podpisanie nowej umowy z China Minmetals na dostawy katod miedzianych. Na mocy nowego kontraktu z jedną z największych firm metalowych z Państwa Środka w najbliższych 5 latach dostarczymy do Chin katody, których wartość może sięgnąć nawet 4 miliardów dolarów w zależności od ostatecznych zamówień.

Mówiąc o naszych działaniach i sukcesach za granicą, trudno nie wspomnieć o przeglądzie aktywów zagranicznych, jakiego dokonaliśmy w trzecim kwartale 2018 roku. Dzięki temu mogliśmy podjąć skuteczne działania w zakresie modernizacji naszej kopalni Sierra Gorda w Chile. Dzięki temu w znacznym stopniu usprawniona została produkcja i wzrosły dzienne wolumeny przerobu. Ta modernizacja i poprawa wydajności Sierra Gorda była możliwa dzięki udanym inwestycjom i oparciu o istniejącą infrastrukturę.

Szczególną wagę przykładamy do inwestycji krajowych, które wzmacniają efektywność naszej firmy i potencjał produkcyjny, ale także pozwalają realizować idee zrównoważonego rozwoju. Mówiąc o inwestycjach podjętych w 2018 roku, warto wspomnieć o rozpoczęciu rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Ta inwestycja będzie miała nie tylko wielkie znaczenie dla środowiska w regionie, ale także zapewni nam sprawne funkcjonowanie przez kolejne dziesięciolecia. Z kolei Oddział Huty Miedzi „Legnica” został objęty szerokim programem inwestycyjnym, obejmującym m.in. budowę nowoczesnego pieca WTR.

Działania, które podejmowaliśmy w 2018 roku wynikają z filozofii naszej Spółki. Chcemy być  firmą skuteczną, dalej efektywnie walczącą o pozycję globalnego lidera branży miedziowej, ale zarazem firmą odpowiedzialną społecznie, dla której ważną wartość stanowią także potrzeby mieszkańców regionów, w których działamy, czy dbałość o środowisko naturalne. Te cele zostały też zapisane w nowej uaktualnionej strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023, którą przyjęliśmy w grudniu ubiegłego roku. Główne filary tej strategii możemy określić jako 4E – efektywność, elastyczność, E-przemysł i ekologia. W tych czterech kierunkach zawarte są nasze cele, do których zalicza się stałe zwiększanie efektywności wydobycia tak w aktywach polskich jak i zagranicznych, ale także rozwój firmy poprzez innowacje czy inicjowanie pozytywnych działań ekologicznych i społecznych.

Dążymy do  niezależności energetycznej. W KGHM stawiamy na odnawialne źródła energii. Według założeń naszej strategii do 2030 roku 50 proc. zapotrzebowania KGHM na energię ma pochodzić ze źródeł własnych lub odnawialnych.

Wdrażamy rozwiązania, które pomogą chronić środowisko i redukować negatywny wpływ przemysłu na klimat. Spółka planuje budowę instalacji, które poprawią stopień oczyszczania gazów emitowanych w trakcie procesów produkcyjnych w Hucie Miedzi Głogów. Prace obejmą m.in. rozbudowę instalacji odpylających pieców: Dorschla, konwertorowych, elektrycznego. Zaplanowano tam również budowę innowacyjnej instalacji do eliminacji arsenu, pochodzącego z procesów technologicznych. Rozwiązanie pozwoli na przekształcenie arsenu w postać podobną do minerału naturalnie występującego w przyrodzie.

Inwestujemy i promujemy nowoczesne technologie korzystne dla środowiska, w tym rozwiązania z zakresu elektromobilności.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, która ma na uwadze dobro społeczności lokalnych. Wszędzie gdzie działamy, staramy się podejmować dialog z lokalnymi władzami i przedstawicielami miejscowych społeczności. W ramach dialogu społecznego KGHM od lat współpracuje z gminami z Zagłębia Miedziowego, między innymi przy strategiach ich rozwoju oraz realizuje szereg porozumień socjalnych, które mają za zadanie podnieść standard życia mieszkańców.

W ramach Strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu KGHM realizuje programy CSR, które pomagają w wielu aspektach mieszkańcom regionów, w których działamy. W tym względzie warto wymienić działający od 5 lat program EKO-Zdrowie, w ramach którego prowadzone są zajęcia sportowe dla osób z różnych grup wiekowych. W tym nordic walking dla dorosłych, zajęcia gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci.

Szczególną dumę odczuwamy z wolontariatu pracowniczego „Miedziane serce”, który funkcjonuje w skali międzynarodowej. W jego ramach KGHM zintegrował społeczne inicjatywy swoich pracowników, którzy od lat czynią starania, by pomagać innym, dzieląc się swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Od lat działa także Fundacja KGHM Polska Miedź , która udziela wsparcia licznym inicjatywom w czterech obszarach – Zdrowia i bezpieczeństwa, Sportu i rekreacji, Kultury i tradycji oraz Nauki i edukacji. Tylko w 2018 we wszystkich tych obszarach przyznano dofinansowania opiewające na łączną kwotę kilkunastu milionów złotych.

Chcemy dalej wspomagać Zagłębie Miedziowe oraz regiony, w których funkcjonujemy. Liczymy, że dzięki rozwojowi naszej Spółki będzie to w przyszłości możliwe w jeszcze większym zakresie.

Kończąc ten list, zapraszam do zapoznania się ze Zrównoważonym Raportem KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok.

Z wyrazami szacunku

Marcin Chludziński


Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin, dnia 13 marca 2019 roku

Materiały do pobrania

Pobierz PDF Raportu Zrównoważonego 2018

Pobierz